Versterken Werknemersvaardigheid

Cliënten die al wat langer uit het arbeidsproces zijn kunnen profiteren van het versterken van werknemersvaardigheden. Voor een aantal van deze cliënten geldt dat zij ook niet meer actief zijn in andere maatschappelijke verbanden. De re-integratieactiviteiten die in dit kader worden aangeboden zijn er o.a. op gericht om een cliënt weer activiteiten te laten oppakken, arbeidsritme en dagstructuur op te laten bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

  • Aanleren structuur
  • Begeleiding bij scholingstraject
  • Sociale activiteiten vergroten

Na een oriëntentatie bij Salude via een informatief gesprek kan de verwijzer dit werkfit traject voor de cliënt aanvragen. Cliënt zal dan per omgaande door Salude worden uitgenodigd. Ook kan de cliënt zelf contact opnemen om een afspraak te maken.