Werkfit maken

Ieder mens is anders en heeft zijn eigen persoonlijke werkgeschiedenis. Daarom is een Werkfit traject bij Salude per definitie maatwerk.
Salude is gespecialiseerd in Werkfit-trajecten. Voor ‘Naar werk”- trajecten wordt naar andere re-integratiebureaus verwezen.

Voor ‘Naar werk”- trajecten wordt naar andere re-integratiebureaus verwezen.

Het Werkfit traject bij Salude

U krijgt individuele coaching. Deze richt zich op het versterken van uw vitaliteit, op het expliciet maken van uw specifieke competenties en op het omgaan met aandachtspunten. We besteden daarbij veel aandacht aan het uitzetten van een koers richting nieuw werk. Ons streven is dat u aan het eind van het traject gemotiveerd en vol vertrouwen in eigen functioneren weer aan de slag kunt gaan.

Voor wie?

U heeft een ziektewet- of AG uitkering via het UWV en wilt toewerken naar hervatting van uw loopbaan.

Het resultaat

Aan het eind van een Werkfit traject heeft u meer inzicht in uw huidige functioneren en in uw mogelijkheden. U kunt op eigen kracht een baan zoeken of wij kunnen u daarin via een vervolgtraject verder begeleiden.

Inhoud van een Werkfit traject

Afhankelijk van uw huidige belemmeringen begeleiden wij u op de volgende gebieden:

(Klik op de blauwe tekst voor meer informatie)

  1. In beeld brengen van uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt
  2. Verbeteren van uw persoonlijke effectiviteit
  3. Versterken van uw werknemersvaardigheden

Hoe begint een Werkfit traject?

Uw re-integratiecoach of arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt samen met u welke activiteiten nodig zijn om weer aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen.

Als uw contactpersoon bij het UWV akkoord is met de inzet van een Werkfit traject, kunt u een afspraak via ons secretariaat maken voor een oriënterend gesprek met één van onze coaches.

Als u na dit gesprek besluit om met Salude door te gaan, stellen wij op basis van het plan van aanpak van het UWV een persoonlijk re-integratieplan op. Dit re-integratieplan wordt zorgvuldig met u afgestemd en ter goedkeuring naar het UWV gestuurd. Zodra het UWV goedkeuring heeft gegeven start het traject.

Hoelang duurt een Werkfit traject?

Afhankelijk van uw situatie is begeleiding tot maximaal zes maanden (ZW-uitkering) of achttien maanden (AG-uitkering) mogelijk. Een traject duurt echter vaak korter dan deze periode.

Wie zijn de coaches?

De coaches bij Salude zijn allen psycholoog en hebben een zeer ruime werkervaring op het gebied van persoonlijke coaching, loopbaanbegeleiding en re-integratie na uitval uit werk vanwege fysieke- of psychische klachten. Zij zijn gespecialiseerd in Arbeid en Gezondheid en in Loopbaanpsychologie.

Waar zijn onze spreekuur locaties?

Salude heeft spreekuurlocaties in Haarlem , Amsterdam en Den Haag.