Niets menselijks is ons vreemd

De medisch adviseur, na een kort onderzoek, legt vast dat er inderdaad mogelijk psychische klachten bestaan en verwijst de cliënt dan door naar een psycholoog voor nader onderzoek.

Middels interactieve advisering en het psychosociaal onderzoek legt de psycholoog vast welke soort gezondheidsklachten er bestaan en welke samenhang deze mogelijk hebben met de sociale omstandigheden. Hoe de cliënt omgaat met deze klachten en sociale knelpunten en wat hij of zij zelf kan bijdragen tot verhoging van functioneren staat centraal in het onderzoek.

Het advies kan begeleiding of een anderszins gespecialiseerde behandeling inhouden. Ook geeft de professional een korte indicatie t.a.v. aanpak van stressoren in de leefsituatie en eventuele jobcoaching ter preventie van uitval in re-intergratietrajecten. Maximaal gebruik van voorliggende voorzieningen is van belang bij deze voorstellen.