Over Deskundige Dienst

Salude Deskundige Dienst is een gespecialiseerde multidisciplinaire dienstverlener in de Sociale Zekerheid die diensten levert aan gemeentelijke- en (semi-)overheidsinstellingen.

Salude Deskundige Dienst is gespecialiseerd in het vaststellen van functiebeperkingen bij mensen en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven, wonen en werken. Het totale werkgebied van Zorg en Arbeid wordt bestreken.

Door onze diagnostiek kan aan gerichte en efficiënte oplossingen worden gewerkt, zoals realisatie van voorzieningen en woningaanpassingen in het kader van de WMO, maar ook re-integratie en reactiveringtrajecten in het kader van de participatiewet, de vangnetgevalsregeling bij het UWV en de WIA.

Onze professionals zijn artsen, arbeidsdeskundigen, psychologen en fysiotherapeuten. Sinds 1999 is veel ervaring opgebouwd in het beoordelen en succesvol begeleiden van cliënten met beperkingen op zowel fysiek en/of psychisch gebied, maar ook in het stellen van indicaties in het kader van de WMO, GPK en de Participatiewet.

We hebben ons in de loop der jaren bewezen als een betrouwbare partner voor Gemeenten, UWV en Arbodiensten.

Kenmerkend voor de werkzaamheden welke door Salude Deskundige Dienst uitgevoerd worden zijn buiten het respectvol met cliënten en opdrachtgevers omgaan, de zeer korte doorlooptijden maar ook de heldere, hoog gekwalificeerde en geprotocolleerde werkwijze.
 

Kenmerken Salude

  • Geen wachtlijsten
  • Korte doorlooptijden
  • Interventies altijd gericht op de kortste weg naar beter functioneren
  • Snelle en accurate rapportages
  • Zorgvuldig en professioneel
  • Gegarandeerd onafhankelijk
  • Veelvuldig evidence based diensten

Begeleid Wonen - WMO

De rijksoverheid heeft besloten dat per 1 januari 2015 de zorg verandert. De Wmo 2015 legt de nadruk op eigen kracht en zelfredzaamheid.

Daar waar een burger niet meer in staat is om zelf, met behulp van zijn netwerk of algemene voorzieningen te voorzien in zijn zelfredzaamheid en participatie, kan hij een beroep doen op een Wmo-maatwerkvoorziening.

Een van deze maatwerkvoorziening betreft het Beschermd Wonen. Salude is reeds vele jaren adviseur op het gebied van de WMO.

Ook nu, met de overgang van indicatiestelling Beschermd Wonen naar de WMO/ de gemeenten, kan Salude zowel uw beleidsadviseur als uw indicatiesteller zijn.

Reageer via contacten en vraag meer informatie op.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaancoaching bij burnoutklachten en spanningsklachten

Voor wie?
Loopbaancoaching bij burnoutklachten en spanningsklachten richt zich op mensen, die een periode niet hebben kunnen werken ten gevolge van burnoutklachten of spanningsklachten en die terug willen keren naar een baan.
Vaak ontstaan onzekerheidsgevoelens over je functioneren in werk na een periode in de ziektewet. Je ontwikkelt angst voor een terugval in je klachten of voor het niet kunnen waarmaken van werkafspraken, die je met een werkgever aangaat. Deze onzekerheid en angst kunnen je vervolgens tegenhouden om initiatieven te nemen om je beroepsrol weer op te pakken.

Hoe?
Loopbaancoaching bij burnoutklachten en spanningsklachten richt zich op het in kaart brengen van je mogelijkheden en vaardigheden met inachtneming van je huidige beperkingen. Aandacht wordt besteed aan het tijdig leren herkennen en aangeven van de grenzen aan je beschikbare energie. Onderzocht wordt wat de ontstane spanningsklachten betekenen voor je werkomstandigheden, welke taken je op kunt pakken, welke taken je beter kunt laten liggen en hoe je op een veilige en verantwoorde manier je rentree kunt maken in je beroepsrol. Tevens wordt stil gestaan bij de mate waarin je je huidige beperkingen kunt accepteren. Als dit nog moeilijk blijkt wordt gekeken wat je hierin verder kan helpen.

De coaching wordt afgesloten met een plan van aanpak waarin je vervolgstappen zo concreet mogelijk worden verwoord.

De coaching bestaat uit 6 gesprekken, meer of minder gesprekken is ook mogelijk.
De loopbaancoaches zijn psycholoog NIP met >10 jaar werkervaring in de sector Arbeid & Gezondheid, Arbeid en Organisatie en Loopbaanvraagstukken.

Kosten zijn op aanvraag.
 

Reageer via contacten en vraag meer informatie op.