2504 Medisch Advies Belastbaarheid

Elk alleenstaand of integraal eindadvies begint met een medisch belastbaarheids onderzoek (PC# 2504). De arts geeft dan een objectieve prognose van medische en functionele beperkingen en mogelijkheden tot belastbaarheid, alsmede een indicatie van de mentale/psychische situatie van de client. De arts kan adviseren dat een nader psychosociaal (PC# 2155) onderzoek nodig is. Gebaseerd op het medische advies en de eventuele psychosociale indicaties, kan een arbeidsdeskundige (PC# 2353) vast stellen wat de arbeidsmogelijkheden zijn en adviseren met betrekking tot plaatsing, traject naar werk of anderszins actieve re-intergratiemogelijkheden.

Aanvraag

Indien er sparke is van ziekte of gebreken en de aanvrager onvoldoende inzicht heeft in de structurele functionele mogelijkheden of beperkingen diengevolge van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard van de cliënt, is de aanvraag voor een medisch advies belastbaarheid juist. Ook als aanvrager vermoedt dat er sprake is van sociale knelpunten en/of een verminderd probleemoplossend vermogen of twijfelt aan de adequatie van begeleiding/ behandeling, kan een arts dit middels dit onderzoek vast stellen.

Advies

Gebaseerd op interactieve advisering en een medische uitvraag onderzoekt de arts wat de mogelijkheden zijn om arbeid te verrichten met re-integratie als doel. De arts geeft een advies uit betreffende de mogelijkheden tot belastbaarheid en voor hoeveel uren per dag/week dit mogelijk is.

Als de art concludeert dat verwijzing naar een psychosociaal onderzoek nodig is, dan bepraat hij dit in een interactief overleg met de aanvrager.

Wanneer de arts constateert dat de betrokkene functionele beperkingen heeft, maar wel beperkt aan het werk kan, is een arbeidsdeskundig onderzoek aan te raden. De arts overlegt dit met de aanvrager.

In het geval dat client tijdelijk beperkt belastbaar is, geeft de arts een realistisch verwachte hersteltermijn aan en kan een her-onderzoek adviseren. De aanvrager zal dan de client opnieuw aanmelden voor een medisch advies belastbaarheid.

Mocht de arts concluderen dat de betrokkene niet in staat is om te werken, dan adviseert hij dat er geen benutbare mogelijkheden zijn en sluit het onderzoek af. Deze situatie sluit een psychosociaal en arbeidsdeskundig onderzoek uit. Alvorens het advies naar de aanvrager te verzenden, bespreekt de arts de conclusie altijd eerst met de client.