De Salude Groep B.V. voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen van gevraagde dienstverleningen. Wij zijn daarin erkend en in het bezit van het keurmerk “Blik op werk”.

De bij Salude werkzame artsen zijn opgeleid als verzekeringsarts en/of bedrijfsarts. Onze artsen beschikken over een ruime ervaring op het gebied van medische belastbaarheidonderzoeken. Zowel in het kader van de uitvoering van WMO en de Participatiewet als in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, WIA,WSW en WAJONG. Zij zijn bekend met alle vigerende wetgeving en de professionele richtlijnen, protocollen en leidraden.

Salude Deskundig Dienst werkt met psychologen die naast een universitaire studie psychologie, intern getraind worden volgens CGT methodiek (Cognitieve Gedragstraining) door professionals uit de GGZ. Daarnaast is ons begeleiding altijd gericht op werk en sluit onze dienstverlening naadloos aan op verzekeringsgeneeskundige protocollen en bedrijfsgeneeskundige richtlijnen. De psychologen worden ondersteund door een psychiater verbonden aan de Salude Groep.
Daarnaast werken de professionals conform de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

We meten onze kwaliteit door klachtenreductie lijsten die worden afgenomen gedurende psychische interventie. Met name de 4DKL (een gevalideerd meetinstrument dat breed wordt gedragen in de zorg) meten we de klachtreductie tussen de intake en het eindgesprek. Zo wordt het directe effect van de interventie gemeten.

Het ontbreken van wachtlijsten is één van onze kwaliteiten. Zo is uit onderzoek gebleken dat wachtlijsten het arbeidsvermogen sterk verminderen en het gevoel van onwel bevinden vergroot. Onze snelle reactietijden garanderen een intake binnen 5 werkdagen en een plan van aanpak binnen 3 werkdagen na intake.

Onze arbeidsdeskundigen en re-integratiedeskundigen beschikken minimaal over een afgeronde hbo-opleiding alsmede een opleiding tot arbeidsdeskundige. Ze zijn allen geregistreerd/gecertificeerd. De arbeidsdeskundigen zijn ervaren in alle facetten van de sociale zekerheid, van het uitvoeren van de relevante wetgeving tot het begeleiden van re-integratietrajecten.

Keurmerken & Reglementen

Maatschappelijke betrokkenheid

Salude Deskundige Dienst heeft maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan en steunt actief en passief maatschappelijke initiatieven van onze professionals. Zo biedt Salude mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kansen om hun deskundigheid bij Salude in te zetten.

Salude onderschrijft de milieu protocollen van de overheid en voert een actief milieu beleid.