Psychologische Dienstverlening

Coaching en beroepenoriëntatie
Coaching bestaat uit kortdurende (4 tot 17 weken) en effectieve interventies, welke de klant in staat stelt de psychische draagkracht op korte termijn te verhogen of nieuw loopbaanperspectief te creëren. De interventies zijn gericht op spoedig psychisch herstel en op werkhervatting.
De diensten die onder deze noemer door ons worden aangeboden zijn Individuele Coaching (kort of lang), Loopbaanorientatie, Burnoutbegeleiding, Beroepskeuzeonderzoek en Sollicitatietraining.

Zorg
Onze zorgtrajecten bestaan uit psychologische diagnostiek en behandelingen in de tweede lijn. Binnen deze trajecten gaan we te werk middels ROM-methodiek waarbij we gebruik maken van kwalitatief hoogstaande vragenlijsten (OQ-45, RAND-36) en wetenschappelijk onderbouwde behandelingen als cognitieve gedragstherapie en EMDR.
Voor verschillende diagnostische doeleinden zijn wij goed uitgerust om intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek af te kunnen nemen.

Psychologische coaching in het kader van Arbodienstverlening
Coachende gesprekken zijn gericht op versterking van de belastbaarheid en op ondersteuning bij spoedige, verantwoorde werkhervatting volgens het principe van tijdcontingente re-integratie. Trajecten zijn maatwerk en worden afgesproken in overleg met de bedrijfsarts. Zowel kortdurende- als langer durende trajecten zijn mogelijk. In de trajecten zijn een betere energiebalans (inspanning/ontspanning, grenzen accepteren), aandacht voor de onderliggende gedragspatronen die geleid hebben tot de uitval en versterking van de copingstrategieen t.a.v. de werkgerelateerde valkuilen vaste gesprekspunten.

Medisch-arbeidsdeskundige dienstverlening

Salude is reeds meer dan 12 jaar een gespecialiseerd en onafhankelijk adviesbureau. Wij hebben een grote expertise opgebouwd in medisch en arbeidsdeskundig beoordelen en begeleiden van werknemers en uitkeringsgerechtigden. Beoordelingen t.b.v. voorzieningen en/of uitkeringen en begeleiding naar werk, juist ook bij ingewikkelde (wetstechnische) vraagstukken zijn onze specialiteit. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich een groeiend aantal gemeenten, bedrijven en het UWV. Onze bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen hanteren daarbij de standaarden van hun beroepsgroepen en de vigerende wet- en regelgeving.

Medisch-arbeidsdeskundige beoordelingen in het kader van de Participatiewet
• Het verrichten van medisch-arbeidskundige beoordelingen voor in het kader van de Participatiewet.
Hierbij wordt een op de praktijk gericht advies gegeven over werk of participatiemogelijkheden van clienten die zijn aangewezen op een uitkering vanuit de Participatiewet.
Het accent bij deze beoordelingen ligt op duurzame arbeidsinschakeling.

Overig arbeidsdeskundig advies
• Het vaststellen van arbeidsmogelijkheden van de cliënt in relatie met zijn medische beperkingen.
• Het geven van advies over re-integratie en of begeleiding naar passend werk alsmede scholing
• Het verrichten van werkplek en / of functiegericht onderzoek

In alle gevallen wordt beoordeeld of het eigen dan wel aangepast eigen werk of ander werk voor cliënt passend is op basis van de medische beperkingen.
Het gaat hierbij om het verrichten van werkzaamheden bij de eigen dan wel bij een andere werkgever (1e of 2e spoor)

• Verzuimbegeleiding
• Loonwaardemetingen

Onze Professionals

  • Artsen zijn BIG geregistreerd
  • Psychologen zijn NIP en/of BIG geregistreerd
  • Hebben een wetenschappelijke achtergrond
  • Werken evidence based
  • Werken uniform

Fysiotherapie

Basis belastbaarheidonderzoek (evt. met ergometrie)
De belastbaarheidsonderzoeken van Salude brengen de fysieke mogelijkheden en belemmeringen in kaart met het oog op toekomstige werkzaamheden.

Tevens wordt onderzocht welk Salude programma ingezet dient te worden om eventuele belemmeringen op te heffen.

In geval van vermoeidheidsklachten en/of energetische beperkingen kan een fietstest (ergometrie) onderdeel zijn van het belastbaarheidsonderzoek.

Verhogen fysieke belastbaarheid

De Salude programma’s gericht op het verhogen van de fysieke belastbaarheid duren 4, 8 of 12 weken.

Tijdens deze programma’s wordt tweemaal per week onder supervisie en begeleiding van gecertificeerde fysiotherapeuten gericht getraind om belemmeringen zodanig te verminderen of weg te nemen dat de klant weer in staat is werk te hervatten in de beoogde beroepsrichting.