Versterken Werknemersvaardigheid

Cliënten die al wat langer uit het arbeidsproces zijn kunnen profiteren van het versterken van werknemersvaardigheden. Voor een aantal van deze cliënten geldt dat zij ook niet meer actief zijn in andere maatschappelijke verbanden. De re-integratieactiviteiten die in dit kader worden aangeboden zijn er o.a. op gericht om een cliënt weer activiteiten te laten oppakken, arbeidsritme en dagstructuur op te laten bouwen en duidelijk te communiceren met collega’s en leidinggevenden.

Aanleren structuur

Begeleiding bij scholingstraject

Sociale activiteiten vergroten