Verbeteren Persoonlijke Effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit leren klanten hun fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen.

De cliënt leert beter om te gaan met zijn belemmeringen en de focus te verleggen naar mogelijkheden. De coaching richt zich op doelen als het vergroten van de assertiviteit, het beter leren erkennen, herkennen en aangeven van grenzen, beter leren ontspannen, verdere verwerking van verlieservaringen, ombuigen van belemmerende overtuigingen met als doel de persoonlijke veerkracht te vergroten. Ook kunnen activiteiten worden gevraagd om de fysieke fitheid van de klant te verhogen en een betere balans tussen inspanning en ontspanning te bereiken.

Het beoogde resultaat is dat de cliënt fysieke en psychische belastbaarheid verhoogd, leert om met zijn of haar belemmeringen om te gaan en zich weer richt op het hervatten van werk. 

Assertiviteitstraining

Burnout training

Empowerment

Omgaan met beperkingen

Versterken psychische fitheid