Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

De Salude professional brengt de arbeidsmarktpositie in beeld via individuele Loopbaancoaching en Beroepskeuze-onderzoek. Wij besteden speciale aandacht aan het (leren) omgaan met- en het zorgdragen voor het werken met fysieke- en /of psychische beperkingen.

Loopbaancoaching is gericht op hoger opgeleiden (MBO plus niveau): via coachende gesprekken en thuiswerkopdrachten worden persoonlijke competenties, drijfveren, aandachtsgebieden, beroepsaffiniteiten, benodigde werkomstandigheden voor goed functioneren in kaart gebracht en worden deze vertaald naar een of meerdere zoekrichtingen, die aansluiten op de concrete mogelijkheden voor de cliënt op de arbeidsmarkt.

Beroepskeuzeonderzoek richt zich op klanten die geen keuze kunnen maken tussen teveel voorkeuren of geen mogelijkheden zien. Via testen op het gebied van capaciteiten, beroepeninteresses, persoonlijke kenmerken en benodigde werkomstandigheden wordt gewerkt naar het maken van een keuze en wordt een haalbaar plan van aanpak voor verdere stappen opgesteld.

Het beoogde resultaat is dat de cliënt een realistische kijk heeft op zijn capaciteiten en kwaliteiten en op de mogelijkheid om in de door hem of haar gewenste beroepsrichting in een dienstverband of als zelfstandig ondernemer – eventueel voorafgegaan door een scholing – aan het werk te gaan. 

Affiniteit in kaart brengen

Arbeidsmarktorientatie

Assessment

Beroepsorientatie

Beroepskeuzeadvies

Competentietesten/EVC

Loopbaancoaching

Netwerken