Wie ben je? Wat kun je? Wat wil je?

De Salude professional brengt jouw arbeidsmarktpositie in beeld via individuele Loopbaancoaching en Beroepskeuze-onderzoek. Wij besteden speciale aandacht aan het (leren) omgaan met- en het zorgdragen voor het werken met fysieke- en /of psychische beperkingen.

Loopbaancoaching is gericht op hoger opgeleiden (MBO plus niveau): via coachende gesprekken en thuiswerkopdrachten worden persoonlijke competenties, drijfveren, aandachtsgebieden, beroepsaffiniteiten, benodigde werkomstandigheden voor goed functioneren in kaart gebracht en vertaald naar zoekrichtingen die aansluiten op de concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Bij het niet kunnen maken van een keuze, of als er teveel voorkeuren zijn of als je zelf geen mogelijkheden ziet, doen we een onderzoek naar beroepskeuze. Dit onderzoek bestaat uit testen op het gebied van capaciteiten, beroepeninteresses, persoonlijke kenmerken en benodigde werkomstandigheden. Na analyse hiervan wordt gewerkt naar het maken van een keuze en wordt een haalbaar plan van aanpak voor verdere stappen opgesteld.

Het beoogde resultaat is dat je een realistische kijk krijgt op je eigen capaciteiten en kwaliteiten en op de mogelijkheid om in de door jou gewenste beroepsrichting in een dienstverband of als zelfstandig ondernemer – eventueel voorafgegaan door een scholing – aan het werk te gaan. 

Affiniteit in kaart brengen

Arbeidsmarktorientatie

Assessment

Beroepsorientatie

Beroepskeuzeadvies

Competentietesten/EVC

Loopbaancoaching

Netwerken