Stap voor stap!

Niets menselijks is ons vreemd! Het is gebleken dat in verzuim niet alleen fysieke klachten spelen maar vaak en voornamelijk ook psychische klachten.

Salude psychologen coachen je bij werk gerelateerde gezondheidskwesties in relatie tot overbelasting zoals bij burn-out of overspannenheid, depressieve klachten, angstklachten en alle andere klachten verwant aan spanningen. De trajecten zijn altijd gericht op het verbeteren van het functioneren en daarmee op duurzame werkhervatting. Vraag aan je contactpersoon bij het UWV of je in aanmerking komt voor een traject. Klik hier voor meer informatie, onze locaties, of om een oriëntatiegesprek aan te vragen. Of bel gewoon even direct met onze psycholoog: