Participatie Interventie

&

Maatschappelijke Deelname

De Salude professional inventariseert samen jou de concrete belemmeringen en daarbij horende emoties die je in de weg staan om het netwerk buitenshuis uit te breiden en/of activiteiten op te gaan pakken.  

De psycholoog gaat hierbij uit van de bij jou al aanwezige ideeën, wensen en ervaringen en maakt een stappenplan in onderling overleg. Doel is je uit je isolement te helpen en je contacten weer uit te breiden. Door middel van het deelnemen aan activiteiten buiten de deur maak je gaandeweg weer een begin met re-integratie. De Salude professionals zijn sterk in het geven van praktische handvatten om ervaren blokkades in dit proces te kunnen overwinnen, je motivatie te versterken en jouw zelfvertrouwen en zelfbeeld te vergroten. We helpen je bij het leren van grenzen stellen en ook bij de opbouw van fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk.