Niets menselijks is ons vreemd

Leven en werken is niet altijd even eenvoudig. Hoe je omgaat met problemen en de dagelijkse gang van zaken, heeft veel invloed op hoe gelukkig je je voelt in je sociale leven en in je werk. Vaak kan iemand niet goed aanduiden waar de knelpunten liggen of op welke manier ze op te lossen. Een medisch adviseur legt vast dat er inderdaad psychische klachten bestaan en verwijst de cliënt dan door naar een psycholoog voor een beter inzicht.

Onze psycholoog geeft kort aan wat de mentale stressoren in de leef- en werksituatie zijn, hoe uitval te voorkomen en wat de beste manier van re-intergreren is. De professional kan begeleiding voorstellen of een anderszins gespecialiseerde behandeling. Wij adviseren het gebruik van voorliggende voorzieningen of kunnen een samenwerking met partners faciliteren.