Er is alijd een oplossing!

Wij zoeken samen met jou uit wat alle mogelijkheden zijn om plaatsing op de arbeidsmarkt een succes te maken. Gebaseerd op interactieve advisering en het medisch belastbaarheidsonderzoek geeft de arbeidsdeskundige aan wat de arbeidskansen zijn en hoe groot de afstand van de cliënt tot de reguliere arbeidsmarkt is. Hierbij houden wij rekening met het opleidingsniveau, de werkervaring en de vaardigheden.

Als reguliere inzet (nog) niet mogelijk is, geeft de arbeisdeskundige andere vormen van participatie aan (o.a. vrijwilligerswerk) en kan voorbeelden aandragen. Onze professional kan ook adviseren om een activeringstraject richting werk in te zetten. In samenwerking met onze partners regelen wij en efficiënte en effectieve weg naar werkgeluk.