Neemt jouw favoriete werknemer teveel baaldagen op?

Ook werknemers voelen zich wel eens in mineur. Een baaldag hier en daar is normaal. Maar wat als iemand regelmatig afwezig is? Wat als het werkgeluk duidelijk minder is en de kwaliteit van werk afneemt? Hier kan Salude helpen om mensen beter te maken.

De professionals bij Salude verzorgen alle vormen van verzuimbegeleiding voor jouw team-genoot. Ons clubje van ervaren (bedrijfs-)artsen is beschikbaar om het verzuim van de werknemer te begeleiden en te zorgen dat hij of zij zich weer gelukkiger voelt. Meedraaien en een waardevolle bijdrage leveren bevordert tenslotte het algehele welbevinden.

Wij gaan altijd uit van verschillende uitgangspunten om onderliggende redenen van verzuim zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen. Verzuim heeft namelijk vaak alleen zijdelings met de gezondheid te maken. Wij maken de situatie inzichtelijk en vinden werkbare oplossingen om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

Wij bieden verzuimanalyses en een effectief beleidsadvies. Dit doen wij altijd in overleg met jou. Naast keuringen en preventief medisch onderzoek, kan Salude ook trainingen organiseren voor het eigen personeel.

De kracht van deze interactieve advisering draait om het prettig kunnen communiceren met alle relevante partijen voor het meest effectieve resultaat. Ook juist buiten de spreekkamer.

Zo maakt Salude werken (weer) leuk! Voor iedereen!