Neemt jouw favoriete werknemer teveel baaldagen op?

Een baaldag hier en daar is normaal. Maar wat als iemand regelmatig afwezig is? Wat als het werkgeluk duidelijk minder is en de kwaliteit van werk afneemt? Wat als een leidinggevende verzuimt? Hoe gaat de organisatie hiermee om? Hoe breng je verzuim terug? Wat mag wel en wat niet? En vooral: Hoe hou je de cijfers laag? Ons clubje van ervaren bedrijfsartsen, psychologen, verzuimconsulenten en partners zoeken werkbare oplossingen om het functioneren van alle betrokkenen en organisatie te verbeteren.

Verzuim heeft vaak alleen zijdelings met de fysieke gezondheid te maken. Wij gaan altijd uit van gezamenlijke doelen en verschillende uitgangspunten om onderliggende redenen van verzuim zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen. Het terugbrengen van verzuim zetten we neer met onderling goed afgestemde communicatie en begeleiding. Voor het eigen werkgeluk, vinden wij dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de werknemer zelf ligt. Salude professionals concentreren zich op deze eigen regie en verzorgen hierbij alle vormen van verzuimbegeleiding.

Voor het laag houden van verzuim hebben wij leerdoelen en tools ontwikkeld voor de organisatie. De gerichte invulling aan de individuele leer- en ontwikkeltrajecten van leidinggevenden doen wij altijd in onderling overleg. De kracht van deze interactieve advisering draait om het prettig kunnen communiceren met alle relevante partijen om de kwaliteit van samenwerken inhoudelijk en structureel te verbeteren voor het meest effectieve resultaat.

Meedraaien en een waardevolle bijdrage leveren bevordert tenslotte het algehele welbevinden. Salude helpt om mens en werk beter te maken.

Zo maakt Salude werken (weer) leuk! Voor iedereen!