Wat nou als jouw favoriete werknemer niet meer op de eigen plek past?

Na een verzuim onderzoek blijkt vaak dat een werknemer toch goed duurzaam kan bijdragen. In overleg met jou kunnen onze professionals beoordelen of terugkeer (volledig of gedeeltelijk) naar de orginele eigen functie de beste oplossing is.

Mocht dit niet het geval zijn, dan bekijken we samen of een andere functie binnen het bedrijf beter zal leiden tot meer werkgeluk. Als dit ook niet het geval is, dan gaan we met zijn allen op zoek naar een positie elders.

We gaan samen op zoek naar beter!