Arbeidsdeskundig Advies

Elk alleenstaand of integraal eindadvies begint met een medisch belastbaarheids onderzoek (PC# 2504). De arts geeft dan een objectieve prognose van medische en functionele beperkingen en mogelijkheden tot belastbaarheid, alsmede een indicatie van de mentale/psychische situatie van de client. De arts kan adviseren dat een nader psychosociaal (PC# 2155) onderzoek nodig is. Gebaseerd op het medische advies en de eventuele psychosociale indicaties, kan een arbeidsdeskundige (PC# 2353) vast stellen wat de arbeidsmogelijkheden zijn.

Aanvraag

Indien de aanvrager twijfelt of een cliënt in staat is werkzaamheden te verrichten of onvoldoende inzicht heeft in de structurele functionele mogelijkheden of beperkingen, dan wel beperkingen van voorbijgaande aard van de betrokkene, zal een arbeidsdeskundig onderzoek gewenst zijn. Nadat de medisch adviseur de medische beperkingen en sociale knelpunten heeft vastgelegd en betrokkene heeft duidelijk mogelijkheden tot verrichten van werk, dan verwijst deze professional de cliënt door naar een arbeidsdeskundige die kan adviseren met betrekking tot plaatsing, traject naar werk of anderszins actieve re-intergratiemogelijkheden.

Advies

Het arbeidskundig onderzoek is bedoeld om tot een advies te komen t.a.v. mogelijk succesvolle plaatsing op de arbeidsmarkt van een cliënt. Middels interactieve advisering, gebaseerd op het medisch belastbaarheidsonderzoek, inclusief de vastgestelde functionele mogelijkheden en een eventuele psychische indicatie, geeft de arbeidsdeskundige aan wat de arbeidskansen zijn en hoe groot de afstand van de cliënt tot de reguliere arbeidsmarkt is. Hierbij wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau, de werkervaring en de vaardigheden. De professional geeft aan hoeveel uren betrokkene zich per week in kan zetten.

Wanneer reguliere inzet (nog) niet mogelijk is, geeft de arbeisdeskundige een advies t.a.v. andere vormen van participatie (o.a. vrijwilligerswerk) en kan voorbeelden aandragen. Het advies kan ook het inzetten van een (evt. professioneel) activeringstraject richting werk inhouden. Hierbij houdt de professional rekening met de aanwezige re-integratie instrumenten.