Salude Deskundige Dienst is een gespecialiseerde multidisciplinaire dienstverlener in de Sociale Zekerheid die diensten levert aan gemeentelijke- en (semi-)overheidsinstellingen.

Salude Deskundige Dienst is tevens gecertificeerd voor het UWV Inkoopkader 2016-2020 inzake re-integratiediensten en is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk.

Salude Deskundige Dienst is gespecialiseerd in het vaststellen van functiebeperkingen bij mensen en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven, wonen en werken. Het totale werkgebied van Zorg en Arbeid wordt bestreken.

Door onze diagnostiek kan aan gerichte en efficiënte oplossingen worden gewerkt, zoals realisatie van voorzieningen en woningaanpassingen in het kader van de WMO, maar ook re-integratie en reactiveringtrajecten in het kader van de participatiewet, de vangnetgevalsregeling bij het UWV en de WIA.

Onze professionals zijn artsen, arbeidsdeskundigen, psychologen en fysiotherapeuten. Sinds 1999 is veel ervaring opgebouwd in het beoordelen en succesvol begeleiden van cliënten met beperkingen op zowel fysiek en/of psychisch gebied, maar ook in het stellen van indicaties in het kader van de WMO, GPK en de Participatiewet.

We hebben ons in de loop der jaren bewezen als een betrouwbare partner voor Gemeenten, UWV en Arbodiensten.

Kenmerkend voor de werkzaamheden welke door Salude Deskundige Dienst uitgevoerd worden zijn buiten het respectvol met cliënten en opdrachtgevers omgaan, de zeer korte doorlooptijden maar ook de heldere, hoog gekwalificeerde en geprotocolleerde werkwijze.

Kenmerken Salude

  • Geen wachtlijsten
  • Korte doorlooptijden
  • Interventies altijd gericht op de kortste weg naar beter functioneren
  • Snelle en accurate rapportages
  • Zorgvuldig en professioneel
  • Gegarandeerd onafhankelijk
  • Veelvuldig evidence based diensten

Begeleid Wonen – WMO

De rijksoverheid heeft besloten dat per 1 januari 2015 de zorg verandert. De Wmo 2015 legt de nadruk op eigen kracht en zelfredzaamheid.

Daar waar een burger niet meer in staat is om zelf, met behulp van zijn netwerk of algemene voorzieningen te voorzien in zijn zelfredzaamheid en participatie, kan hij een beroep doen op een Wmo-maatwerkvoorziening.

Een van deze maatwerkvoorziening betreft het Beschermd Wonen. Salude is reeds vele jaren adviseur op het gebied van de WMO.

Ook nu, met de overgang van indicatiestelling Beschermd Wonen naar de WMO/ de gemeenten, kan Salude zowel uw beleidsadviseur als uw indicatiesteller zijn.

Reageer via contact en vraag meer informatie op.